2007/Jan/28

Photobucket - Video and Image Hosting

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...

บทเรียนออนไลน์

ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

Photobucket - Video and Image Hosting

โดยอาจารย์นวลจันทร์ พิกุลแก้ว

หมวดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

จัดทำโดย น.ส.ภาณินี พันธ์เนียม

ม.6/14 เลขที่ 38

แผนการเรียน คณิต-วิทย์-เทคโน

ขอบข่ายของเนื้อหาภายในบทเรียนมีดังนี้

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำผักและน้ำผลไม้

- การทำน้ำผลไม้

- การทำน้ำผัก

โดยบทเรียนต่างๆจะอยู่ที่ลิงค์ทางด้านขวามือ

ให้เรียนรู้จากบทเรียนเรื่องแรกก่อน

แล้วค่อยเรียงไปตามลำดับ

ตัวอย่าง

เครื่องมือ>เสาวรส>องุ่น....

เรียงไปเรื่อยๆจนครบทุกบทเรียน

หลังจากเรียนรู้ครบทุกบทเรียนแล้ว

ให้เข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียน

คลิกที่ แบบทดสอบหลังเรียน...

แถบช่อง Linkทางด้านขวามือ

เมื่อคลิกแล้วอินเตอร์เนต

จะนำนร. เข้าสู่แบบทดสอบหน้าแรก

ให้นร. ใส่ชื่อของตนเองลงไปแล้วคลิก ok

จะเข้าสู่แบบฝึกหัดข้อแรก

หลังจากทำเสร็จ

จะมีการประเมินคะแนนโดยเวปไซต์

คะแนนเต็มจะอยู่ที่ 10 คะแนน

ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ ^^

Photobucket - Video and Image Hosting


edit @ 2007/02/06 22:24:34